De prijs per persoon is het totale bedrag gedeeld door het aantal passagiers. Dit zijn geen bijkomende kosten, want deze zijn dus al verwerkt in het totaalbedrag.